Δ η μ ή τ ρ η ς    Γ α λ ι α τ σ ά τ ο ς                                                                            
 

 

O καλλιτέχνης

Εργα

Εκθέσεις

Κείμενα  κριτικών

Βίντεο
Τύπος
 

 

Επαφή

 

Credits

 

  
 

Σ’αυτήν την ιστοσελίδα συνεργάστηκαν οι:

Επιμέλεια:

Francesca Bossi

Οργάνωση εκδηλώσεων:

Orione - per l'arte contemporanea

Ελληνική μετάφραση:

Βιβή Πλούμπη

Αγγλική μετάφραση:

Mary Kirby / Antonio Marinelli

Φωτογραφίες έργων:

Daniele Maurizi
Massimiliano Ruta
Manilio Grandoni

επεξεργασία βίντεο Manuel Devenuti

Γραφική επιμέλεια:

Lisa Calabrese

Webmaster:

Lisa Calabrese

HOME    
 
 

credits

Copyright 2005 -2010 Dimitrios Galiatsatos