Δ η μ ή τ ρ η ς    Γ α λ ι α τ σ ά τ ο ς                                                                                
 

 

O καλλιτέχνης

Εργα

Εκθέσεις

Κείμενα  κριτικών

Βίντεο
Τύπος
ειδήσεις

 

Επαφή

 
         

| 1988_1992 |

| 1994_2001  |

|  2001_2013  |

     
opere 1989 - 1993 opere 1994 - 1999 opere 2000 - 2005
     
HOME    
 
 

credits

Copyright 2005 -2010 Dimitrios Galiatsatos