Δ η μ ή τ ρ η ς    Γ α λ ι α τ σ ά τ ο ς                                                                            
 

 

O καλλιτέχνης

Εργα

Εκθέσεις

Κείμενα  κριτικών

Βίντεο
Τύπος
ειδήσεις

 

Επαφή

 

 

Βίντεο

 

 

Συνέντευξη στο «IMAGO», μία εκπομπή περί σύγχρονης τέχνης στο RAI NEWS 24.

 

Windows Media File ADSL [ 10,9 Mb] Modem [ 1,2 Mb]
Real Player ADSL [ 10,9 Mb] Modem [ 2,4 Mb]

 

 


San Giovanni dei Fiorentini - Ρώμη  (Συνέντευξη - 1994)

 

Windows Media File ADSL [ 7,9 Mb] Modem [ 1,7 Mb]
Real Player ADSL [ 3,9 Mb] Modem [ 1,7 Mb]

 

 

 

Chiostro del Bramante - Pώμη (Συνέωτευκη – 1999)

  

HOME    
 
 

credits

Copyright 2005 -2010© Dimitrios Galiatsatos